Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 838395
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Habrosyne pyritoides
państwo: PL
lokalizacja: Krzepielów
województwo: woj. lubuskie
kwadrat UTM: WT73
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 31 VIII 2002
zb./obs. przez: S. Fuglewicz
w kolekcji: Fuglewicz E. et S.