Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 838439
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Mesoleuca albicillata
państwo: PL
lokalizacja: Kiełpin
województwo: woj. lubuskie
kwadrat UTM: WT34
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 11 VI 2005
zb./obs. przez: S. Fuglewicz
w kolekcji: Fuglewicz E. et S.