Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 838450
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Rheumaptera undulata
państwo: PL
lokalizacja: Złotnik
województwo: woj. lubuskie
kwadrat UTM: WT12
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 15 VI 2003
zb./obs. przez: S. Fuglewicz
w kolekcji: Fuglewicz E. et S.