Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 838652
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Cossus cossus
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Toruń
lokalizacja: Rubinkowo
województwo: woj. kujawsko-pomorskie
kwadrat UTM: CD47
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 6 VI 2004
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.