Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 838685
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Metriotes lutarea
państwo: PL
nadrzędny obszar chroniony: Ojcowski P.N.
województwo: woj. małopolskie
kwadrat UTM: DA16
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 5 V 1988
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.