Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 838820
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Merrifieldia tridactyla
państwo: PL
obszar chroniony: Murawy Dobromierskie [rezerwat]
województwo: woj. świętokrzyskie
kwadrat UTM: DB25
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1 VI 2007
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.