Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 839889
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Lithostege farinata
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Toruń
lokalizacja: Bielany
województwo: kujawsko-pomorskie
kwadrat UTM: CD37
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 10 VI 2004
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Malkiewicz A.