Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 839944
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Hyloicus pinastri
państwo: PL
obszar chroniony: Las Piwnicki [rezerwat]
województwo: woj. kujawsko-pomorskie
kwadrat UTM: CD38
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 18 VII 1980
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Banasiak G.