Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 839985
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Nemapogon cloacella
państwo: PL
obszar chroniony: Las Piwnicki [rezerwat]
województwo: woj. kujawsko-pomorskie
kwadrat UTM: CD38
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: huba drzewna
data: 25 IV 1990
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.