Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 840184
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Eupithecia absinthiata
państwo: PL
obszar chroniony: Las Piwnicki [rezerwat]
województwo: woj. kujawsko-pomorskie
kwadrat UTM: CD38
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 29 VII 2001
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Malkiewicz A.