Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 840509
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Eupithecia innotata
państwo: PL
lokalizacja: Giżycko
lokalizacja podrzędna: Twierdza
województwo: woj. warmińsko-mazurskie
kwadrat UTM: EE48
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: Artemisia campestris
data: 23 IX 2001
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.