Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 840626
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Anerastia lotella
państwo: PL
lokalizacja: Giżycko
województwo: woj. warmińsko-mazurskie
kwadrat UTM: EE58
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 14 VII 2001
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.