Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 840738
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Acompsia subpunctella
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Mazurskie
lokalizacja nadrzędna: Puszcza Borecka
województwo: warmińsko-mazurskie
kwadrat UTM: EE79
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 11 VII 1993
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.