Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 840783
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Ecliptopera silaceata
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Puszcza Borecka
województwo: woj. warmińsko-mazurskie
kwadrat UTM: EF80
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 9 VII 2007
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Malkiewicz A.