Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 841038
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Perizoma lugdunaria
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Pomorskie
obszar chroniony: rez. Zbocza Płutowskie [rezerwat]
województwo: kujawsko-pomorskie
kwadrat UTM: CE20
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: Cucubalus baccifer
data: 25 VIII 2001
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.