Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 841360
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Agdistis adactyla
państwo: PL
kraina KFP: Nizina Wielkopolsko-Kujawska
lokalizacja nadrzędna: Toruń
lokalizacja: Rubinkowo
województwo: kujawsko-pomorskie
kwadrat UTM: CD47
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 5 VII 2001
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.