Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 841564
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Hydrelia flammeolaria
państwo: PL
lokalizacja: Gołąbek
województwo: woj. kujawsko-pomorskie
kwadrat UTM: XV94
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 7 VI 2001
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Malkiewicz A.