Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 841565
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Idaea humiliata
państwo: PL
obszar chroniony: Dziki Ostrów [rezerwat]
województwo: woj. kujawsko-pomorskie
kwadrat UTM: BD97
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1 VII 2001
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Malkiewicz A.