Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 841638
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Mimas tiliae
państwo: PL
lokalizacja: Dąbrówka
województwo: woj. lubelskie
kwadrat UTM: FB09
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 6 VI 2006
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Banasiak G.