Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 841844
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Dichomeris limosellus
państwo: PL
obszar chroniony: Brzeźno [rezerwat]
województwo: woj. lubelskie
kwadrat UTM: FB87
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 16 VI 1995
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.