Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 841854
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Neofaculta infernella
państwo: PL
kraina KFP: Roztocze
lokalizacja: Józefów
województwo: lubelskie
kwadrat UTM: FA49
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 8 VI 1981
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.