Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 842026
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Euchoeca nebulata
państwo: PL
obszar chroniony: Sobowice
województwo: lubelskie
kwadrat UTM: FB66
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 21 VI 2006
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Malkiewicz A.