Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 842135
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Enteucha acetosae
państwo: PL
lokalizacja: Raducz
województwo: woj. łódzkie
kwadrat UTM: DC54
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: Rumex hydrolapathum
data: 29 VIII 2003
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.