Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 842206
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Alucita grammodactyla
państwo: PL
obszar chroniony: Węże [rezerwat]
województwo: woj. łódzkie
kwadrat UTM: CB46
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 8 VIII 1988
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.