Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 842232
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Apeira syringaria
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Łódź
lokalizacja: Polesie
województwo: woj. łódzkie
kwadrat UTM: CC83
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 4 VII 2004
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Malkiewicz A.