Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 842357
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Antispila treitschkella
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Kraków
lokalizacja: Stare Miasto
województwo: woj. małopolskie
kwadrat UTM: DA24
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: Cornus mas
data: 30 IX 2004
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.