Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 842772
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Cepphis advenaria
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Kraków
lokalizacja: Dąbie
województwo: woj. małopolskie
kwadrat UTM: DA24
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 29 V 2004
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Malkiewicz A.