Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 842930
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Merrifieldia leucodactyla
państwo: PL
kraina KFP: Podlasie
lokalizacja: Dmochy-Rogale
województwo: mazowieckie
kwadrat UTM: EC89
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 20 VII 2005
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.