Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 843105
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Micrurapteryx kollariella
państwo: PL
lokalizacja: Dobrowoda
województwo: woj. podlaskie
kwadrat UTM: FD62
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: Chamaecytisus ruthenicus
data: 24 IX 2001
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.