Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 843168
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Merrifieldia tridactyla
państwo: PL
kraina KFP: Podlasie
lokalizacja: Sosnowik
województwo: podlaskie
kwadrat UTM: FE70
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 10 VII 2000
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.