Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 843196
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Mecyna flavalis
państwo: PL
lokalizacja: Turtul
nadrzędny obszar chroniony: Suwalski P.K.
województwo: woj. podlaskie
kwadrat UTM: FF11
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 2 VII 1997
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.