Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 843343
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Enteucha acetosae
państwo: PL
lokalizacja: Werchrata
województwo: woj. podkarpackie
kwadrat UTM: FA77
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: Rumex acetosa
data: 24 VII 2003
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.