Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 843404
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Elophos dilucidaria
państwo: PL
kraina KFP: Bieszczady
lokalizacja: Smerek
województwo: podkarpackie
kwadrat UTM: FV04
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 30 VI 2002
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.