Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 843448
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Hyloicus pinastri
państwo: PL
lokalizacja: Funka
województwo: woj. pomorskie
kwadrat UTM: XV66
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 11 VI 2002
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Banasiak G.