Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 843486
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Enteucha acetosae
państwo: PL
lokalizacja: Charzykowy
województwo: woj. pomorskie
kwadrat UTM: XV65
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: Rumex acetosa
data: 2 X 2002
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.