Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 843604
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Neofaculta infernella
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Pomorskie
lokalizacja: Kopernica
województwo: pomorskie
kwadrat UTM: XV66
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 5 VI 2001
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.