Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 843636
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Nemapogon cloacella
państwo: PL
lokalizacja: Laska
województwo: woj. pomorskie
kwadrat UTM: XV67
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 5 VI 2001
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.