Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 843664
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Electrophaes corylata
państwo: PL
lokalizacja: Tkalnia
województwo: woj. pomorskie
kwadrat UTM: XV88
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 28 V 2004
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Malkiewicz A.