Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 843753
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Sphinx ligustri
państwo: PL
lokalizacja: Pińczów
województwo: woj. świętokrzyskie
kwadrat UTM: DA69
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 24 VI 2004
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Banasiak G.