Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 843849
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Merrifieldia tridactyla
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Małopolska
lokalizacja: Pińczów
województwo: świętokrzyskie
kwadrat UTM: DA69
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 24 VI 2004
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.