Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 843933
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Hyloicus pinastri
państwo: PL
lokalizacja: Kruklanki
województwo: woj. warmińsko-mazurskie
kwadrat UTM: EE69
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: Las mieszany
data: 8 VII 1970
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Banasiak G.