Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 844130
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Nemapogon picarella
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Puszcza Borecka
województwo: woj. warmińsko-mazurskie
kwadrat UTM: EE79
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
mikrosiedlisko: Innonotus radiatus
data: 4 IV 1991
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.