Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 844174
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Enteucha acetosae
państwo: PL
lokalizacja: Pisz
województwo: woj. warmińsko-mazurskie
kwadrat UTM: EE54
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: Rumex acetosella
data: 19 VI 1985
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.