Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 844213
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Metriotes lutarea
państwo: PL
lokalizacja: Siemiany
województwo: woj. warmińsko-mazurskie
kwadrat UTM: DE05
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 8 V 2001
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.