Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 844273
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Heliozela hammoniella
państwo: PL
lokalizacja: Jakunówko
województwo: woj. warmińsko-mazurskie
kwadrat UTM: EF60
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 12 VI 1988
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.