Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 844274
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Heliozela resplendella
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Puszcza Borecka
województwo: woj. warmińsko-mazurskie
kwadrat UTM: EE79
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 28 V 1993
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.