Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 844363
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Mecyna flavalis
państwo: PL
lokalizacja: Ruskowo
województwo: woj. warmińsko-mazurskie
kwadrat UTM: DE81
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 11 VII 2001
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.