Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 844415
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Triaxomasia caprimulgella
państwo: PL
kraina KFP: Pojezierze Mazurskie
lokalizacja: Jakunówko
województwo: warmińsko-mazurskie
kwadrat UTM: EF60
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 26 VI 1973
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.