Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 844880
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Cameraria ohridella
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Poznań
lokalizacja: Stare Miasto
województwo: woj. wielkopolskie
kwadrat UTM: XU31
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: Aesculus hippocastanum
data: 3 IX 2001
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.