Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 845018
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Micropterix tunbergella
państwo: PL
lokalizacja: Wągrowiec
województwo: woj. wielkopolskie
kwadrat UTM: XU45
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 20 IV 1989
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.